Επιτραπέζια μαύρη ποικιλία, πολύ παραγωγική με κρεμοκλαδή ανάπτυξη. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' το τέλος Αυγούστου.

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Alphose Lavalle είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα, Στερεάς Ελλάδας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας.
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης.