Επιτραπέζια λευκή ποικιλία με κουκούτσι. Έχει μεγάλη κωνική ρώγα και διαμορφώνεται σε κρεβατίνα. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τα μέσα Αυγούστου.

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Calmeria είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου.
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσου.