Επιτραπέζια ερυθρή ποικιλία με κουκούτσι, όψιμη με ωρίμανση αρχές με μέσα Οκτώβρη. Είναι ποικιλία διπλής χρήσης (επιτραπέζια κατανάλωση και οινοποίηση).

 
Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Σιδερίτης είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: ---
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Ν.Α. Αχαϊας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ηπείρου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορίου Αιγαίου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων Νήσων.