Επιτραπέζια κόκκινη ποικιλία με κουκούτσι, πολύ ζωηρή, παραγωγική και πρώιμη. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τα τέλη Ιουλίου. 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Cardinal είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων Νήσων.
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορίου Αιγαίου.