Επιτραπέζια κόκκινη ποικιλία με κουκούτσι. Είναι όψιμη, με μεγάλη ρώγα, πολύ ζωηρή και παραγωγική. Η ωρίμανσή της είναι τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Φράουλα είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορίου Αιγαίου.
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ηπείρου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσου, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης, Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων Νήσων.