Οινοποιήσιμη λευκή ποικιλία, πολύ ζωηρή και παραγωγική. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τα μέσα Αυγούστου.

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Βιδιανό είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Ν.Α. Ηρακλείου, Ν.Α. Ρεθύμνης.
B. Επιτρεπόμενη στις παρακάτω περιοχές: Ν.Α. Χανίων.