Οινοποιήσιμη λευκή ποικιλία, πολύ παραγωγική. Είναι σχετικά ανθεκτική στις ασθένειες, με εξαίρεση το βοτρύτη. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τα μέσα Αυγούστου

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 336045 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» η ποικιλία Γλυκερήθρα είναι:
A. Συνιστώμενη στις παρακάτω περιοχές: Ν.Α. Αρκαδίας.