Η ρώγα είναι μικρή σε μέγεθος σε βιολετί χρώμα, Κατάγεται από την Γαλλία. Εύρωστη γόνιμη, μέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στο ωίδιο, την φόμοψη , την ερίνωση, και την ξηρασία. Ευδοκιμεί σε εδάφη ημιορεινών και ορεινών περιοχών, μέτριας γονιμότητας. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 2 σταφύλια 150gr. Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Χρησιμοποιείται ως βελτιωτική ποικιλία.