Η ρώγα είναι μικρού ως μεσαίου μεγέθους, στρογγυλή και χρώμα έντονο βιολετί. Αναζητά ψυχρό κλίμα, μεγάλο υψόμετρο και άγονο έδαφος. Είναι μία δύσκολη ποικιλία κρασιού που ξεκινάει από το αμπέλι μέχρι την κατανάλωση.