Η ρώγα είναι ερυθρή κατάγεται από τη Ζάκυνθο και απέναντι στη δυτική Πελοπόννησο. Ανήκει σε μια ομάδα πολύ σπάνιων ελληνικών ποικιλιών, που καλλιεργούνται σε μικρή έκταση.