Η ρώγα έχει μεγάλο μέγεθος με χρώμα βαθύ κόκκινο. Είναι ζωηρή, παραγωγική, ανθεκτική στις ασθένειες σχετικά ευαίσθητη στην ξηρασία. Η ωρίμανση αρχίζει αρχές Σεπτέμβρη.