Η ρώγα είναι μέτριου μεγέθους σε χρώμα βαθύ ερυθρό . Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στην καλλιέργεια και ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες. Η ωρίμανση γίνεται τέλη Ιουλίου. Καλλιεργείται σε όλη την Κρήτη.