Η ρώγα είναι βιολετί χρώματος, Είναι ζωηρό, εύρωστο, παραγωγικό, με ευαισθησία στην ξηρασία. Είναι ευαίσθητη στο ωιδίο και τον βοτρύτη. Ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτέμβρη ανάλογα με την περιοχή. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 2-3 σταφύλια 400gr. Καλλιεργείται Δυτ. Μακεδονία, Ν.Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, Ν. Λαρίσης (Ραψάνη). Είναι ποικιλία που μπορεί να δώσει πολλούς τύπους κρασιών.