Η ρώγα είναι μέτριου μεγέθους στρογγυλή με χρώμα βιολετί. Είναι μέτριας ζωηρότητας. Καλλιεργείται στην Ικαρία. Προτιμάει τα ασβεστολιθικά εδάφη και είναι ανθεκτική στην ξηρασία. Δεν παρουσιάζει ομοιότητα με καμία άλλη ποικιλία που καλλιεργείται στην Ελλάδα επειδή είναι αυτόχθονη. Είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο και στον βοτρύτη, ενώ παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο ωίδιο. Η ωρίμασή της εξαρτάται από την περιοχή της καλλιέργειάς της: στα νησιά από τις αρχές μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα περί τέλη Ιουλίου.