Οινοποιήσιμη λευκή ποικιλία, ζωηρή, γόνιμη και παραγωγική. Πρόκειται για παλαιά ποικιλία της Κέρκυρας.