Οινοποιήσιμη λευκή ποικιλία, παραγωγική. Είναι σχετικά ανθεκτική στις ασθένειες και ευαίσθητη στην ξηρασία. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τα μέσα Σεπτέμβρη. Καλλιεργείται στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Λακωνία.