Η ρώγα είναι στρογγυλή μέτρια λευκού χρώματος. Προορίζεται για κρασί και κατάγεται από τα νησιά του Ιουνίου.