Οινοποιήσιμη λευκή ποικιλία, γόνιμη και παραγωγική. Η ωρίμανσή της ξεκινάει απ' τις αρχές Σεπτέμβρη.