Η ρώγα είναι μέτριου μεγέθους στρογγυλή. Μέτριας ζωηρότητας, πολύ παραγωγικό. Είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία, και μέτρια ανθεκτική στον περονόσπορο και στο ωίδιο. Δίνει λευκά κρασιά ή ρετσίνες. Ωριμάζει αρχές Σεπτέμβρη.