Η ρώγα είναι λευκή. Έχει δυνατότητα πρόσμιξης με άλλες ποικιλίες, όπως η Ρομπόλα, όπου δίνει δροσερά κρασιά. Ξεκινάει την βλάστηση του μετά τα μέσα Απρίλη και ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.