Η Scorpion είναι μια ανθεκτική στις ασθένειες ποικιλία καλαμοειδούς Φεστούκας (Fescue Arundinacea) με σχετικά λεπτό φύλλο και εξαιρετική αντοχή στην χρήση . Δημιουργεί έναν πυκνό τάπητα και παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις ασθένειες όπως Rhizoctonia Solani , Leaf Spot , Pythium κλπ. Είναι ενδοφυτικά εμβολιασμένη με Neotyphodium Coenophialum το οποίο παρέχει ισχυρή αντίσταση σε επίθεση από έντομα και νηματώδεις. Η παρουσία του ενδόφυτου συνεισφέρει στην βελτίωση της εδραίωσης του νέου τάπητα (14-21 ημέρες) , περιορίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων το καλοκαίρι και βελτιώνει την συνολική εικόνα του τάπητα όλο τον χρόνο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ποικιλίας είναι η πολύ καλή αντοχή της στην ξηρασία, τις υψηλές αλλα και τις χαμηλές θερμοκρασίες, στην σκιά αλλά και στην αλατότητα του εδάφους. Επίσης αντέχει στην χρήση μπορεί να κουρευτεί 2 φορές το μήνα χαμηλά 1,5-3,0 εκ. Είναι επιθυμητή η σπορά της σε καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος (ph 7) , αλλά επιβιώνει και στα σκληρά συνεκτικά εδάφη , ελαφρά όξινα ή αλκαλικά.