Είναι μία γενετικά βελτιωμένη ποικιλία Φεστούκας Αρουντινάτσεα με πολύ καλή εδραίωση, καλυπτικότητα και αντοχή μέσα στο χρόνο. Είναι σχεδόν άτρωτη στη Σκωρίαση, και στο Ελμινθοσπόριο, ενώ επιδεικνύει τη μεγαλύτερη αντοχή από όλες τις άλλες ποικιλίες Φ.Α στη βαθιά σκιά.