Έχει λεπτό φύλλωμα , ωραίο χρώμα, εκπληκτική πυκνότητα τάπητα όλο το χρόνο, ανταποκρίνεται καλά ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής συντήρησης αλλά κυρίως αντέχει στα επίπεδα της καλοκαιρινής ζέστης που επικρατούν στα εύκρατα κλίματα όπως το Ελληνικό.