Είναι ένα απαλό πράσινο φυτό με πλατιά φύλλα που αγκαλιάζει το έδαφος. Χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου η θερμοκρασία τον χειμώνα δεν πέφτει κάτω από - 5οC . Εξαπλώνεται ριζώνοντας επιφανειακά και κάτω από το έδαφος . Όταν φυτεύεται σε ηλιόλουστες περιοχές η σε περιοχές με συχνή χρήση η διχόντρα παραμένει χαμηλή και πυκνή . Όταν φυτεύεται στην σκιά με λίγη χρήση και πλούσιο λίπασμα μπορεί να φτάσει τα 15 cm.