Ημίσκληρη ποικιλία πολύ παραγωγική στα αρδευτικά ιδίως εδάφη. Καρπός μετρίου μεγέθους αλλά καλής ποιότητας με απόδοση ψίχας 42-44%. Ωρίμανση 10-20 Αυγούστου.